Speciální zkoušky z vodní práce, OMS Klatovy

10.03.2011 17:43

O tomto víkendu, v neděli 23.8.2009, jsem se s Craze zúčastnila speciálních zkoušek z vodní práce pořádaných OMS Klatovy.

Výprava na zkoušky začala časně ráno i když se všem zúčastněným nechtělo z vyhřátých pelíšků. Důležitou funkci řidiče, morální podpory a milé společnosti zastala Raduška Štencelová, která nás, všechny tři dámy, dovezla v pořádku a včas na místo konání zkoušek. Za to já i Craze moc děkujeme!
Prostředí, v němž se zkoušky konaly, bylo na první pohled krásné a proto jsem byla zvědavá, v jakých zákoutích budou jednotlivé disciplíny probíhat.
Po zahájení zkoušek se naše skupina přesunula na stanoviště k vodě, kde probíhaly první 2 disciplíny a to přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling a přinášení kachny z hluboké vody. První disciplínu zvládla Craze úspěšně a vysloužila si známku 4. Při disciplíně přinášení kachny z hluboké vody Craze obdržela známku 3 a to pro opakování povelu. Craze, která je ochotna jít pro kachnu přes „mrtvoly“, těsně před vlezem do vody uslyšela střelbu z druhého břehu a chudinka koukala kde co padne. I přes toto škobrtnutí Craze dokončila disciplínu se vší elegancí.
Po práci ve vodě následovala práce v rákosí. Za tuto disciplínu získala Craze známku 4, veliký obdiv a pochvalu od rozhodčích za skvělou práci v rákosu a excelentní dohledání kachny.
Stejně tak Craze získala velikou pochvalu i u disciplíny vyhledání a dohledávka pohozené kachny, kdy Craze kachnu dohledala a přinesla v časovém limitu 23 vteřin, což byl nejlepší čas.
Poté již následovaly disciplíny chování na stanovišti, marking a vodění psa. Za disciplínu chování na stanovišti Craze obdržela známku 3 pro uvázání, z markingu známku 4, z vodění známku 4 a opět pochvalu za ukázkovou chůzi u nohy.

Celkově tak Craze dokončila zkoušky v I. Ceně s počtem 130 bodů.

Moc a moc našemu milému Crazouškovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů!!!